• ÖZGEÇMİŞ

 • SS-01 SİRKECİ TREN GARI, 50X40, TÜYB, 12.500 TL, 2022

 • SS-02 İSTANBUL İSTANBUL OLALI, 70X90, TÜYB, 12.500 TL, 2022

 • SS-03 ŞANLIURFA HARRAN, 45X55, TÜYB, 7.500 TL, 2022

 • SS-04 GÖÇ-1, 50X60, TÜYB, 2022

 • SS-05 SİRKECİ-1, 60X80, TÜYB, 9.500 TL, 2022

 • SS-06 GALATA KÖPRÜSÜNDEN BAKIŞ-1, 25X35, TÜYB, 2022

 • SS-07 DEVEGEÇİDİ DİYARBAKIR, 35X45, TÜYB, 5.000 TL, 2022

 • SS-08 YILKI ATLARI, 30X70, TÜYB, 2022

 • SS-09 SİRKECİ-3, 30X30, TÜYB, 2022

 • SS-10 GALATA KÖPRÜSÜ, 21X43, TÜYB, 2022

 • SS-11 KULELİ 79, 50X70, TÜYB, 2021

 • SS-12 GÖÇ-2, 35X50, TÜYB, 2021

 • SS-13 GELİNCİK, 50X50, TÜYB, 2021

 • SS-14 İSTANBUL, 48X65, TÜYB, 12.500 TL, 2001

 • SS-15 İSİMSİZ, 35X25, TÜYB, 2001

 • SS-16 İSTANBUL, 50X70, TÜYB, 2000

 • SS-17 SARENDER, 50X70, TÜYB, 1999

 • SS-18 GALATA KÖPRÜSÜ, 35X42, TÜYB, 5.000 TL, 2022

 • SS-19 KADIKÖY, 45X60, TÜYB, 1998

 • SS-20 KARLAR ALTINDA İSTANBUL, 70X100, TÜYB, 1987