• ÖZGEÇMİŞ

 • KS-001, İki Şehrin Hikayesi, 90X80, TÜKT, 10.000 TL, 2020

 • KS 002 A, AQUARIUM A, 30x30, TÜÝB, 3000 TL, -2018

 • KS 002 B, AQUARIUM B, 30x30, TÜYB, 3000TL, 2018

 • KS 002 C, AQUARIUM C, 30x30, TÜYB, 3000TL, 2018

 • KS 002 D, AQUARIUM D, 30X30, TÜYB, 3000 TL. 2018

 • KS 002 E, AQUARIUM E, 30X30, ÜYB, 3000TL. 2018

 • KS-003, Doomsday, 70X80, TÜKT, 7.000 TL, 2021

 • KS-004, Happy World, 70X70, TÜKT, 7.000 TL, 2020

 • KS-005, İsis ten İstar a Aşk, 35x60, 7.000 TL, TÜKT

 • KS-006, Şehitler Ölmez, 50x70, 7.000 TL, TÜKT

 • KS-007, Başçarşı Sebili, 35x50, 5.000 TL, TÜYB

 • KS 008, GILGAMIŞ VE NARAM SİN, 40x75, TÜKT, 7000 TL, 2022

 • KS 009 A, İPEK YOLU A, NİRVANA YOLCULARI, 35x50, SÜKT, 5000 TL, 2022

 • KS 009 B, İPEK YOLU B, CENNETE GİDEN YOL, 35x50, SÜKY, 5000 TL, 2022

 • KS 009 C, İPEK YOLU C, SARGON‘UN GÜNAHLARI, 35x50, SÜKT, 5000 TL, 2022

 • KS 009 D İpek Yolu D, Ninova‘nın Kızları - 35x50, SÜKT - 5000 TL. 2022

 • KS 009 E, Anadolu Ezgileri, 35x50, SÜKT, 5000 TL, 2023

 • KS 009 F, Gizemli Dünya, 50x35, SÜKT, 5000TL, 2023