• ÖZGEÇMİŞ

 • BK-01, Bodrum, 40x50 cm, TÜYB, 3500 TL, 2003

 • BK-02, Otoportre, 50x40 cm, TÜYB, 2019

 • BK-03, Amasra-1, 60x80 cm, TÜYB, 2004

 • BK-04, Amasra-2, 60x80 cm, TÜYB, 2004

 • BK-05, Van Gölü, 25x30 cm, 3000 TL, 2004

 • BK-06, Gölde Sabah, 40x50 cm, TÜYB, 2005

 • BK-07, Çılgın Kızlar, 40x50 cm, TÜYB, 2016

 • BK-08, Dünyanın Renkleri-1, 35x50 cm, TÜYB, 3500 TL, 2017

 • BK-09, Dünyanın Renkleri-2, 35x50 cm, TÜYB, 3500 TL, 2019

 • BK-10, Atam-1, 40x30 cm, TÜYB, 2019

 • BK-11, Atam-2, 40x30 cm, TÜYB, 2021

 • BK-12, Annem, 40x30 cm, TÜYB, 2020

 • BK-13, Boğaz Vapuru, 25x30 cm, TÜYB, 3000 TL, 2019

 • BK-14, B737 Landing, 70x100 cm, TÜYB, 2019

 • BK-15, Çift Motorlu, 40x30 cm, TÜYB, 3500 TL, 2021

 • BK-16, Şapkalı Kadın, 40x30 cm, TÜYB, 2021

 • BK-17, THY Nostalji, 70x50 cm, TÜYB, 4000 TL, 2022

 • BK-18, Terminal, 70x50 cm, TÜYB, 4000 TL, 2022

 • BK-19, Ayrılık, 70x50 cm, TÜYB, 4000 TL, 2022

 • BK-20, İşe Giderken, 30x40 cm, TÜYB, 3500 TL, 2022